georges-arthur goldschmidt 
     verhalend prozaist
2 romans en verhalen van georges-arthur goldschmidt
1994 : het onderbroken woud
???? : de afzondering