f.r. ankersmit 
     historicus  ||  ned  ||   meest aktief van 1984 - 1993
1 beschouwend proza van f.r. ankersmit
1993 : de historische ervaring