f.r. ankersmit 
     historicus  ||  ned  ||   meest aktief van 1984 - 1993
1 non-fictie door f.r. ankersmit
1984 : denken over geschiedenis