santen 
     schrijfster  ||  ned

  artikelen
11 artikelen van santen
1984 : batavia, een koloniale stad
1984 : handel en nijverheid in de republiek
1984 : inleiding tot de geschiedenis
1984 : de v.o.c en het aziatisch handelssysteem
1984 : de amsterdamse vierschaar
1984 : bronnen, een inleiding tot het gebruik ervan
1984 : de economische geschiedenis van de republiek
1984 : arbeidsmarkt en omstandigheden in zeevaart
1984 : handel en scheepvaart
1984 : handel en scheepvaart
1984 : java en de compagnie 1600-1800, overzicht