ed leeflang (1929) 
     dichter  ||  ned  ||   meest aktief van 1979 - 1992
6 dichtbundels van ed leeflang
1979 : de hazen ea. gedichten
1981 : bewoond als ik ben
1982 : op pennewips plek
1992 : late zwemmer
1992 : begroeyt met pluimen
???? : bezoek aan het vrachtschip