c.j.f. stuldreher (1926) 
     schrijver  ||  ned  ||   meest aktief van 1970 - 1991
1 non-fictie door c.j.f. stuldreher
1970 : concentratiekampen. systeem en praktijk in ned.