wibo van de linde 
       ||  ned
1 romans en verhalen van wibo van de linde
1986 : code n.p.z.