michael meyers 
     schrijver  ||  gbr
1 egodocumenten van michael meyers
1990 : not prince hamlet