kevin rowland 
     musicus  ||   meest aktief van 1982 - 1999
7 collega's van jerry douglas
 Deze waren in de tijd van jerry douglas werkzaam in de muziek !