gerard de vries   gestorven: 2015 
     nederlandstalige zanger  ||  ned  ||   meest aktief van 1967 - 1989
8 tijdgenoten van k. michel uit ned
 Deze hebben maar weinig met letterkunde te maken !