wibo van de linde 
       ||  ned
8 tijdgenoten van wibo van de linde uit ned
 Deze hebben maar weinig met economie te maken !