p.f. thomese (1958) 
     verhalend prozaist  ||  ned  ||   meest aktief van 1990 - 2005
3 collega's van oek de jong uit ned
 Deze waren in de tijd van oek de jong werkzaam in de letterkunde !