g.j. resink 
     dichter  ||  ned  ||   meest aktief van 1981 - 1991
317 collega's van g.j. resink
 Deze waren in de tijd van g.j. resink werkzaam in de letterkunde !
 Toon de meest verwantte collega's van g.j. resink uit ned
 Toon de 2 bijbehorende portretten
a.m.j. de keyser ... dichter
adriaan morrien ... dichter/prozaist
adrienne rich ... dichteres
alain bosquet ... dichter
albert bontridder ... dichter
aleid holman ... dichteres
aleksander wat ... dichter
allen ginsberg ... dichter
ankie peypers ... dichteres
anne kranendonk ... dichteres
anneke brassinga ... dichteres
annie reniers ... dichteres
anton ent ... dichter
anton korteweg ... dichter
arie gelderblom ... dichter
arie van den berg ... dichter
arno kramer ... dichter
audre lorde ... dichteres


[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [q] [r] [s] [t] [u] [v] [w] [x] [y] [z] [alles]