patricia veryan 
     romanschrijfster
8 tijdgenoten van patricia veryan uit ...
 Deze hebben maar weinig met letterkunde te maken !