jose gonzalez 
     musicus  ||   meest aktief van 2005 - 2005
7 collega's van jerry douglas
 Deze waren in de tijd van jerry douglas werkzaam in de muziek !