ferry's zoektijd: 484 ms
beschouwend proza* [nederland]* 642 - 1978*
..personen.. ..groepen.. ..boeken.. ..boeken over.. ..artikel over..
652 boeken gevonden
 Sorteer deze op schrijver
 Bekijk de 1 bijbehorende omslagen
1526 : desiderius erasmus : christiani matrimonii institutio
1530 : desiderius erasmus : de civilitate morum puerilium
1568 : willem van oranje : de waerschowinghe
1576 : jan van hout : betoog
1586 : dirck volc coornhert : zedekunst dat is wellevenskunste
1595 : jan huygh linschoten : reys-gheschrift
1596 : jan huygh linschoten : itinerario
1614 : p.c. hooft : rede vd waardigheit der poezy
1622 : constantijn huygens : costelyck mal
1630 : dirck r. camphuysen : theologische wercken
1639 : constantijn huygens : dagh-werck
1641 : jan adria leeghwater : haerlemmer-meerboeck
1650 : joost van den vondel : aenleidinge der nederduyts dichtku
1653 : constantijn huygens : hofwyck
1657 : geeraerdt brandt : kort verhael van de reformatie
1657 : joan brune : bancket-werck van goede gedachten
1660 : pieter de la court : interest van holland, ofte gronden
1660 : pieter de la court : consideratien en exempelen v staat
1663 : geeraerdt brandt : verhaal van de reformatie
1665 : franciscus vd enden : vrye politijke stellingen en considerati