ferdinand: L--select Top 1 NAAM from PERSONEN where kenstring LIKE 'M%' AND NOT (gedeb>1997 OR gepen<1967) AND land = 'NED' AND (MVG='M' OR MVG='V')ferry's zoektijd: 622 ms
muziek* [nederland]* 1967 - 1997*
geen verwijzingen naar boeken gevonden!