anthony storr 
     wetenschapper  ||  gbr
2 werkbesprekingen over anthony storr
1990 : karel soudijn: de kracht van het alleenzijn
1990 : karel soudijn: churchill's black dog