emmanuel levinas 
     filosoof
4 boeken over emmanuel levinas
1994 : jan keij: emmanuel levinas. variaties op een thema
1992 : renee van riessen: erotiek en dood met het oog op transcendentie
1992 : jan keij: de struktuur van levinas' denken
1991 : diversen: emmanuel levinas over psyche, kunst en moraal