a. middeldorp 
     verhalend prozaist  ||  ned  ||   meest aktief van 1967 - 1985
1 werkbesprekingen over a. middeldorp
1985 : guus middag: de wereld van gerrit achterberg