muziek* [nederland]* 999 - 1561*
1982: wat hoort men niet al vreemde dingen...
           dekker/pol
Het straatlied was tot de 20e eeuw een normaal verschijnsel. Het diende tot verstrooiing, maar was ook nieuwsbron. In dit artikel komen de afkomst van de straatzangers en -zangeressen, hun repertoire, de thema's en het taalgebruik van de liedjes em de veranderingen daarin aan de orde. Ook gaan de schrijvers na in hoeverre de liedjes op werkelijkheid berustten. Het thema van als matroos/soldaat verklede vrouwen staat daarbij centraal.
---
over: straatliederen, lied
uitgegeven bij spiegel histori - 1 okt 1982