e.l. doctorow (1931) 
     schrijver  ||  usa  ||   meest aktief van 1960 - 1994
1992: doctorow over het 'karakter' van een president
           e.l. doctorow
Bush begon ermee. En daarna was het niet meer weg te denken uit de Ameri- kaanse verkiezingsstrijd: de 'karakter'-kwestie. Bush probeerde, geheel in de traditie van alle Republikeinse kandidaten sinds Vietnam, zijn Democra- tische tegenspeler verdacht te maken. Want Clinton behoort door zijn ver- zet tegen die Vietnam-oorlog tot een generatie die niet meer voor het pre- sidentschap in aanmerking komt. Maar kan het Amerikaanse volk wel echt kiezen. Worden presidenten niet naar voren geschoven door de gevestigde machten? door de rijken? Staat een Amerikaanse president al niet onder contract nog voordat hij zijn ambt heeft verworven ??
---
over: presidenten, staatshoofden
uitgegeven bij vrij nederland - 31 okt 1992