a. graafhuis (1924) 
     schrijver  ||  ned  ||   meest aktief van 1972 - 1980

  artikelen
1976: utrechtse criminele zaken in de 16e eeuw
           a. graafhuis
Een paleografische werkgroep heeft de inhoud bestudeerd van het middel- eeuws stadsarchief te Utrecht en wel speciaal de criminele rechtspraak en de daaruit voortvloeiende criminele sententies. Aan de resultaten van het onderzoek zal een tentoonstelling "Recht en slecht" worden gewijd.
---
over: rechtspraak
uitgegeven bij spiegel histori - 1 mei 1976