helen knopper (1934) 
     schrijfster  ||  ned  ||   meest aktief van 1965 - 1995
1966: osmose
           helen knopper
"Osmose" is de eerste roman van Helen Knopper. Waar osmose het doordringen van twee vloeistoffen door poreuze wanden betekent, bedoelt Helen Knopper hier een osmose, geënt op menselijke relaties. Het is haar hoofdpersonen niet mogelijk zich los te maken uit een bestaande, door anderen gecreëerde situatie. Toekomstige verhoudingen zullen getekend en vertekend zijn door de voorafgaande, terwijl het herinneringsvermogen hen belet personen en gebeurtenissen weg te vagen alsof zij nimmer bestonden.

Bo, de man met macht over vrouwen, de uit haar vredig wereldje losgeslagen Kim, Ludmilla en Anna willen niettemin een nieuw leven beginnen. Maar niets is zeker en zonder bepaalde bestemming gaan zij uiteen...

Helen Knopper is jong en debuteerde in enkele letterkundige tijdschriften, onder meer in De Gids en Maatstaf, met 'bepaald goede korte verhalen in bijna mannelijk proza, heftig van toon en geschreven vanuit een voortdurende protesthouding' (Wim Gijsen in het Utrechtsch Nieuwsblad).

In december 1965 verscheen in de poeziereeks De Ceder haar bundel "Emotioneel Esperanto": 'hier is iemand die zich van meet af op het metier bezonnen heeft en die ook wel iets eigens op een eigen wijze weet te zeggen' (Provinciale Zeeuwse Courant).
---
Aldus de flaptekst van de Meulenhoff Editie E 103 die in 1966 verscheen.

---
roman
uitgegeven bij meulenhoff -