r. philips (1925) 
     schrijver  ||  ned  ||   meest aktief van 1954 - 1991
1981: het ontstaan vh moderne milieubewustzijn
           r. philips
Vaak denkt men dat de problematiek van de milieuverontreiniging vroeger niet bestond, of dat deze onbekend was in haar huidige proporties en consequenties. Dat is echter niet zo. De milieu- gevaren zijn niet alleen voor onze tijd een probleem. Het ge- vaar van aantasting van het leefmilieu is een probleem van alle tijden. Alleen de aard van de milieubedreiging verandert.
---
over: milieubewustzijn
uitgegeven bij spiegel histori - 1 mrt 1981