igor cornelissen 
     schrijver  ||  ned  ||   meest aktief van 1985 - 1995
1991: tirannen, getand en ongetand
           igor cornelissen
De communistische leiders die op postzegels zijn vereeuwigd, worden nu overal van hun sokkels getrokken. Veel nieuwe zegels met Lenin, Stalin, Marx of Engels zullen er niet gemaakt worden. Soms is de ontwerper van een postzegel bekend, een enkele maal de oplage, nooit de opdrachtgevers.
---
over: postzegels
uitgegeven bij vrij nederland - 5 okt 1991