igor cornelissen 
     schrijver  ||  ned  ||   meest aktief van 1985 - 1995
1993: rusland-gekte tot hun laatste snik
           igor cornelissen
Hans Olink reconstrueerde de levens van drie Rusland-gangers: Sebald Rutgers, Dirk Schermerhorn en Matthijs Wiessing. Alle drie werkten als idealisten van het eerste uur mee aan de opbouw van de nieuwe Sovjetstaat. Alle drie werden ze slachtoffer van de stalinistische terreur van de jaren dertig, en géén van de drie wenste de waarheid te erkennen van de vernie- tiging van hun droom.
---
over: idealisten, nederlanders
uitgegeven bij vrij nederland - 13 nov 1993