a. alberts   (1911-1995) 
     schrijver  ||  ned  ||   meest aktief van 1952 - 1995
1979: de honden jagen niet meer
           a. alberts
Aan de basis van dit boek bevinden zich twee gegevens, die elkander beïnvloeden: de tamelijk onbestemde angst van leden van een familie voor de toekomst van hun manier van leven en - tweede gegeven - die manier van leven zelf: varen op verre en soms wat minder verre havens en het wachten op de thuiskomst van de varenden. Het beroep is alledaags. De man gaat naar zee en hij komt na zoveel maanden terug. Nu moet men niet denken, dat dit een scheiding in het gezin veroorzakt. Waarschijnlijk eerder het omgekeerde. En voor de onmiddellijk betrokkenen is het varen even vanzelfsprekend als vroeger het jagen van honden in troepen. Maar de twijfel en de angst ontstaan voor de thuisblijvers op een andere manier. Want elke keer als ze van daarginds terugkomen, hebben ze iets achtergelaten. Niet verloren, maar achtergelaten. En tegen het einde van hun varende leven zijn ze niet veel meer dan een leeg mens, die zich alleen nog maar afvraagt, wat er van hem nog achter die horizon bestaat. Maar gejaagd wordt er dan niet meer.
---
Aldus de flaptekst van de eerste druk van deze roman die in 1979 bij G.A. van Oorschot verscheen. ISBN: 90 282 0479 0
---
roman
uitgegeven bij g.a. van oorschot - 90 282 0479 0