a. korthals altes (1931) 
     schrijver  ||  ned  ||   meest aktief van 1973 - 1984
1984: luchtfotojacht op vergeldingswapens (1944-1945)
           a. korthals altes
A.Korthals Altes had voor zijn boek "Luchtgevaar - luchtaanvallen op ons lan 1940-45" de beschikking over een aantal, voorheen ongepubliceerde, bronnen. Het volgende relaas is ontleend aan rapporten in het bezit van C.B. Reynolds M.A, die daarbij foto's ter beschikking stelde uit de tijd dat hij verantwoordelijk was voor de foto-interpretatie, speciaal tav. Duitse verdedigingswapens, in het R.A.F. centrum te Medmenham.
---
over: luchtfotografie
uitgegeven bij spiegel histori - 1 mrt 1984