g.j.m. bartelink (1924) 
     schrijver  ||  ned  ||   meest aktief van 1952 - 1993
1981: de kerkhistoricus eusebius van caesarea
           g.j.m. bartelink
In zijn "Historia ecclesiastica" beschrijft Eusebius van Caesarea de ont- wikkeling van de kerk vanaf haar stichting tot het jaar 323. Het is zijn grote verdienste geweest dat hij tal van gegevens uit de vroegste eeuwen van de Kerk voor vergetelheid heeft behoed.
---
over: eusebius van caesarea
uitgegeven bij spiegel histori - 1 sept 1981