g.j. bouquet (1937) 
     schrijver  ||  ned  ||   meest aktief van 1981 - 1991
1982: een vlaamse monnik reist naar karakoroem
           g.j. bouquet
In de tweede helft van de 13e eeuw vonden twee West-Europese reizen naar Mongolie plaats, die ook een reisverslag hebben nagelaten: Johannes de Plano Carpini & Willem van Rubroek. In dit artikel bekijken we aan de hand van het verslag de onderlinge verhouding tussen de nomadische en de seden- taire bewoners van Centraal-Azie.
---
over: willem van rubroek
uitgegeven bij spiegel histori - 1 febr 1982