karel soudijn 
     psycholoog  ||  ned  ||   meest aktief van 1967 - 1995
1995: patient of simulant. nagebootste stoornissen
           karel soudijn
Iemand met een ziekte krijgt veel aandacht. Geen wonder dat mensen die zich emotioneel tekort gedaan voelen zich soms als ziek voordoen. Zo krij- gen ze de aandacht waar ze recht op menen te hebben. Die aandachttrekkerij kan zeer ver gaan. Zo zijn er voorbeelden bekend van moeders die hun kin- deren zo ziek maakten dat ze overleden.
---
over: aandachttrekkerij, nagebootste ziekten
uitgegeven bij wereldbibliothe