n.b. goudswaard (1912) 
     schrijver  ||  ned  ||   meest aktief van 1949 - 1991
1981: over het algemene van onderwijs en vorming
           n.b. goudswaard
Het huidig voortgezet onderwijs wordt oa. gekenmerkt door een scheiding tussen "algemeen" en "beroepsgericht" onderwijs. De auteur gaat na wanneer en waarom deze scheiding zich heeft voltrokken. Hij wijst op een verande- ring in de interpretatie van "algemeen onderwijs", geeft er een nieuwe de- finitie van en wijst de weg naar een synthese der oude tegenstelling.
---
over: onderwijs
uitgegeven bij spiegel histori - 1 dec 1981