leo gillet 
     schrijver  ||  ned  ||   meest aktief van 1967 - 1994
1994: 'er zouden toevluchtsoorden voor vervolgde schr
           leo gillet
Naar aanleiding van het verschijnen van de Nederlandse vertaling van "Les regles de l'art" was PIERRE BOURDIEU in Nederland. Hier een gesprek met hem over de verhouding tussen journalisten en wetenschappelijk onderzoe- kers, en over het onlangs opgerichte Schrijversparlement. Bourdieu was bij de oprichting betrokken. Zou het parlement invloed kunnen hebben in de landen van herkomst van vervolgde schrijvers?
---
over: pierre bourdieu
uitgegeven bij vrij nederland - 6 aug 1994