m.e. sinkeler (1957) 
     schrijver  ||  ned  ||   meest aktief van 1982 - 1991

  artikelen
1982: het ontstaan van de cdu 1945-1950
           m.e. sinkeler
Dit artikel behanderlt de beginjaren van de Christlich-Demokratische Union (CDU). Er wordt geprobeerd een overzicht te geven van de factoren die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de partij en van de ontwikkelin- gen die het gezicht van de jonge partij gedurende de eerste 5 jaar hebben bepaald. 1950 is als eindpunt gekozen omdat toen de samensmelting van de regionale CDU-organisaties in West-Duitsland een feit werd.
---
over: cdu
uitgegeven bij spiegel histori - 1 apr 1982