p. luykx (1940) 
     schrijver  ||  ned  ||   meest aktief van 1978 - 1991

  artikelen
1981: de katholieken en het comite van waakzaamheid
           p. luykx
In de jaren '30 ontstonden tal van initiatieven die gericht wa- ren tegen het opkomend nationaal-socialisme. Een daarvan was de oprichting van het Comite van Waakzaamheid, waar ook 6 katho- lieken zitting in het bestuur hadden. Deze zes traden echter spoedig weer af. Waarom deden ze dit, welke instanties oefenden druk uit en wat waren de motieven ??
---
over: katholicisme
uitgegeven bij spiegel histori - 1 jan 1981