a.p. den hartog (1937) 
     schrijver  ||  ned  ||   meest aktief van 1957 - 1991

  artikelen
1982: werkelozen en hun voeding in de jaren 1930-1939
           a.p. den hartog
In dit artikel wordt nagegaan welke invloed de economische crisis van de jaren dertig heeft gehad op het huishoudbudget en het voedselpakket van de Nederlandse werkelozen en hun gezinnen. Ook activiteiten van overheid en particulieren om de nood te lenigen worden besproken.
---
over: werkeloosheid
uitgegeven bij spiegel histori - 1 sept 1982