jeroen brouwers (1940) 
     schrijver  ||  ned  ||   meest aktief van 1967 - 2005
1992: elsschots muze met het rode potlood
           jeroen brouwers
Dat WILLEM ELSSCHOTs romans zorgvuldig van typisch Vlaamse woorden en zinswendingen werden ontdaan is wel bekend. En ook wie daar zeker bij zijn debuut "Villa des Roses" de hand in had: ANNA CHRISTINA VAN DER TAK. Maar wie was zij en welke rol speelde zij in Elsschots leven?
---
over: willem elsschot
uitgegeven bij vrij nederland - 11 juli 1992