a. eyffinger (1947) 
     schrijver  ||  ned  ||   meest aktief van 1983 - 1983
1983: hugo de groot
           a. eyffinger
In dit artikel worden Grotius' leven en persoonlijkheid belicht. De auteur zoekt tevens naar de blijvende betekenis van deze veelzijdige geleerde en beroemde politieke banneling.
---
over: hugo de groot
uitgegeven bij spiegel histori - 1 mei 1983