a.p. de klerk (1949) 
     schrijver  ||  ned  ||   meest aktief van 1986 - 1986

  artikelen
1986: het onderzoek van walcherse veldnamen
           a.p. de klerk
De Heemkundige Kring Walcheren heeft in betrekkelijk korte tijd drie pu- blikaties het licht doen zien waarin van enkele gemeenten een zo uitge- breid en correct mogelijk overzicht vd daar bekende veldnamen wordt gege- ven. De bronnen van informatie waren oudere bewoners, die door amateur- veldwerkers werden 'aangeboord'. Ook dit artikel is een pleidooi voor de samenwerking van beroeps- en amateurhistorici.
---
over: amateurhistorici, geschiedkunde
uitgegeven bij spiegel histori - 1 febr 1986