d.j. cannegieter (1950) 
     schrijver  ||  ned  ||   meest aktief van 1979 - 1991

  artikelen
1980: de n.r.c. tijdens de duitse bezetting
           d.j. cannegieter
De Nieuwe Rotterdamsche Courant was voor de oorlog een van de meest gezaghebbende dagbladen van ons land. Ze was voor de de- mocratie en had een afkeer van Hitler. Tijdens de oorlog leek het blad plotseling pro-Duits, maar na de oorlog werd geconsta- teerd dat het blad zeer objectief was geweest. Hoe kan dat??
---
over: n.r.c., dagbladen
uitgegeven bij spiegel histori - 1 febr 1980