eva bentis (1951) 
     roman- en verhalenschrijfster  ||  ned  ||   meest aktief van 1989 - 2005
2005: victoria
           eva bentis
De oorlog heeft hij overleefd, maar dan - het is winter 1946 - wordt fabrikant Leon Verhagen neergeschoten in de deuropening van zijn huis in Arnhem. Drie maanden later wordt zijn dochter geboren: Victoria. Zij groeit op met de verhalen over haar vader. Door werk voor de Duitsers te verrichten - de fabricage van ransels - kon Leon ook voor het verzet werken. Na de bevrijding keerde zijn dekmantel zich echter tegen hem, en belandt hij in een kamp, maar dat vormt nog geen afdoende verklaring voor de naoorlogse moord. Studie, liefde, Victoria's zorg voor haar alcoholische moeder, alles wordt gekleurd door de geschiedenis van Leon. Al krijgt het verleden steeds duidelijker contouren, de essentie lijkt haar telkens te ontglippen. Victoris begint aan een wanhopige zoektocht, terwijl de moordenaar zich in steeds kleiner wordende kringen om haar heen beweegt.
---
Aldus de flaptekst van deze roman van Eva Bentis die in 2005 bij Uitgeverij Contact verscheen.
ISBN: 90 254 2562 3
---
roman
uitgegeven bij contact - 90 254 2562 3