bertus aafjes   (1914-1993) 
     dichter  ||  ned  ||   meest aktief van 1940 - 1993
1950: arenlezer achter de maaiers
           bertus aafjes
Zijn zwerftochten door de Oosterse wereld brachten hem in aanraking met een wereld, die sinds de oudtestamentische tijden nauwelijk veranderd was. Allerlei bijbelse bijzonderheden kwamen tot leven en Aafjes verzamelde hier de losse aren, die de maaiers (de theologen) hadden achtergelaten.

Het is een groot genot kennis te nemen van deze kronieken 'over kleine, veelal vergeten bijzonderheden in het Oude en Nieuwe Testament'. Aafjes stelt ons menige bijbeltekst, menige bijbelse situatie zo levendig voor, dat men zowel zijn verrukkelijk verteltalent en zijn meesterschap over de taal, als zijn gedegen kennis van de Bijbel zal bewonderen.
---
Aldus de flaptekst van de 8e druk van dit boek, dat in 1966 door Meulenhoff werd uitgegeven.

---
vertellingen
uitgegeven bij meulenhoff -