bertus aafjes   (1914-1993) 
     dichter  ||  ned  ||   meest aktief van 1940 - 1993
1960: in de schone helena
           bertus aafjes
Bertus Aafjes, geboren in 1914 te Amsterdam, is vooral bekend geworden door zijn reisboeken over Italie. Dat hij ook boeiend kan verhalen van ons eigen land en van zijn zwerftochten door Frankrijk, Spanje en Griekenland zal een ieder ervaren bij het lezen van "In de schone Helena".

De titel van deze bundel ontleent Aafjes aan de meest onvergetelijke van alle herbergen, waar hij op zijn reizen onderdak vond, 'De schone Helena' van de gebroeders Agamemnon en Orestes en hun vrouwen te Mykene, en hij spreekt in zijn voorwoord de hoop uit, dat de lezer die Griekenland bezoekt minimaal één nacht in deze herberg zal doorbrengen.

---
verhalen
uitgegeven bij meulenhoff -