bertus aafjes   (1914-1993) 
     dichter  ||  ned  ||   meest aktief van 1940 - 1993
1963: de fazant op de klokketoren
           bertus aafjes
'Reizen zit de mens in het bloed. Er is ongetwijfeld evenveel reislust in zijn bloed als zuurstof. De mens is per definitie een reiziger.'

Aldus Bertus Aafjes in "De fazant op de klokketoren", een bundel ervaringen, door hem opgedaan tijdens verblijven in Spanje, Jordanie en Italie. En de lezer zal geboeid moeten erkennen, dat deze uitspraak in ieder geval voor Aafjes van toepassing is...
---
Aldus de flaptekst bij de 3e druk die in 1968 bij Meulenhoff verscheen.

---
verhalen
uitgegeven bij meulenhoff -