bertus aafjes   (1914-1993) 
     dichter  ||  ned  ||   meest aktief van 1940 - 1993
1962: de italiaanse postkoets
           bertus aafjes
De dichter Bertus Aafjes geniet behalve om zijn heldere poezie grote vermaardheid om zijn prachtige reisboeken. Zo wist hij in 1954 duizenden lezers aan zich te verplichten met een uitermate sfeervol verslag - onder de poetische titel "Morgen bloeien de abrikozen" - van een tocht naar en door Egypte. De dichtbundel waarmee Aafjes na de oorlog nationale bekendheid verwierf, "Een voetreis naar Rome", was bovendien een bijna ideale synthese van de beide literaire genres.

In "De Italiaanse postkoets" is eveneens een dergelijke bijzondere combinatie opgenomen: onder de noemer "Een laars vol rozen" zijn enkele onvergetelijke prozagedichten bij elkaar gebracht, alle gewijd aan het land in die vorm. Het merendeel van het boek bestaat evenwel uit een keur van unieke reisverhalen: in een kleurrijk betoog passeren talloze ongekende facetten van het geliefde Appenijnse schiereiland de revue. Dat Rome, de aloude hoofdstad aan de Tiber, ook nu weer centraal staat, zal wel niemand verwonderen die ooit haar overweldigende schoonheid heeft mogen aanschouwen. De ongelukkige die dat (nog) niet beamen kan, leze vooral de amusante en leerzame 'Tips voor Rome-reizigers' in "De Italiaanse postkoets".

Salamander-omslag: Bert Bouman

---
verhalen
uitgegeven bij querido - 90-214-9386-1