idona hamstra 
     harten-3-zangeres  ||  ned  ||   meest aktief van 1981 - 1982
biografische gegevens van harten 3
Harten 3 was een Amsterdams trio dat in de jaren 1981-1982 aktief was. De groep was aanvankelijk begonnen met engelstalig repertoire en heette toen nog "Fantasy". Begin jaren tachtig wordt overgestapt op nederlandstalige liedjes en de groepsnaam wordt veranderd in "Harten 3".

IDONA HAMSTRA: een toen 23-jarige secretaresse
  met voorliefde voor muziek, zingen en jazzballet
SUZANNE STROOMER: was toen 26 jaar oud. Suzanne
  houdt naast muziek van dichten. Ze verzorgt de
  choreografie van de groep.
ROB SMALLEGOOR: De 30-jarige Rob zingt graag,
  acteert graag en is aktief in de roei- en zweefvliegsport.