mechteld toe boecop 
     schilderes  ||  ned
biografische gegevens van mechteld toe boecop
Mechteld toe Boecop is een uitzonderlijk verschijnsel in de Nederlandse kunstgeschiedenis. Als schilderes was zij een vrouw in een typisch mannenberoep, maar daarnaast was ze een jonkvrouwe uit het Utrechtse adellijke geslacht Van Lichtenberg, en getrouwd met een van Kampens notabelen.

Mechteld werd de meest prominente kunstenaar uit het 16e eeuwse Kampen.