mama madonna marie
     door elz bakker (nederlandstalig zangeres)
te vinden op:
2003 : alles komt goed
 door elz bakker
 album
 [tracks]

3 songs door elz bakker geschreven
Sorteer de songs op jaarvolgorde
het laatste akkoord : elz bakker
kleine jongen speel voor mij viool : elz bakker
mama madonna marie : elz bakker
 (r.p.hewson/rob peters/elz bakker)
 (zoek deze song)