muziek* [ned]* 1990 - 2018*
1990 : sjongt...
           anneke douma

| tracks | musici | plaats een opmerking |
bevat de volgende tracks:

 1. skûtsjesile
 2. de jûntiid falt
 3. wa sjongt mei?
     - de maitiid
     - it dokkumer lokaeltsje
     - boppeslach
 4. it doarp
 5. as om 'e toer
 6. it heitelân
 7. ik haw in dream
 8. simmerjûn
 9. as 't aanst wer simmer wurdt
10. eltse dei op 'e nij
11. bylden fan myn bernejierren
12. fryslân, oh fryslân
13. de woanark
14. te maaie
15. foarjier

  frigram records => fgcd 515